Strandrydding i Lister - 2024

Vær med i kampen mot marin forsøpling!

Vi støtter opp gjennom Kystlotteriet ved å dele ut sekker, og hente inn avfall som samles inn.  Se våre 15 utdelingssteder!

Registrer sekken og vær med i trekningen om fine premier.
Årlig nasjonal trekningen i Kystlotteriet.

Kystlotteriet finansieres av Miljødirektoratet.

Arrangere strandryddeaksjon?

Friluftsrådet har tilskudd fra Miljødirektoratet til å dekke transport og andre utgifter til strandryddeaksjoner i Lister-regionen, eller bare gi ditt lag eller forening motivasjonsmidler for å gjennomføre strandryddeaksjoner. Send en mail til lister@friluftsrad.no, så får du søknadsskjema og mer informasjon.

Lag, foreninger og organisasjoner kan søke om motivasjonsmidler for å dekke kostnader knyttet til strandrydding. For eksempel transport av både avfall og de som rydder, ryddeutstyr og mat til de som rydder. Skoleklasser kan få dekket transport, bevertning og evt. mindre premier.

Privatperson? Søk Hold Norge Rent si refusjonsordning. Søknad forutsetter bruker på appen Rydde eller nettsiden Rydde (ryddenorge.no), og søknaden sendes direkte i Rydde. Gå til Ryddenorge.no

Rydde tapte fiskeredskaper?

Se vår tilskuddsordning #Teinejakta

Ta kontakt på lister@friluftsrad.no for mer informasjon og få tilsendt rapporteringsskjema.

 

Sidekart