LISTA BÅTTREKK

Gå innenskjærs forbi Lista. Når det er rusket på havet, er det lunt og fint i Framvaren, Helvikfjorden og Kjørrefjord.

Ta båttrekket mellom Sigersvoll og Listeid, en unik opplevelse og en gammel historisk seilings-led, ca. 2 kilometer over land. 
Båttrekket er åpent i fellesferien, hele dagen hvis behov. Ellers i sommersesongen, etter avtale.
Seilingshøyde under Straumen bro: 2,50 m. Høyere båter krever åpning av den gamle svingbroa. Dette kan ordnes, ved behov. 
Maksimal lengde på båt er 30 fot.

Kontaktinfo: Tlf. 400 42 591 

Ring for avtale.

Se Facebooksida til
Lista Båttrekk her.

Sidekart