Standardbilde

Organisering

Lister Friluftsråd er et interkommunalt samarbeid som finansieres gjennom kontingent fra medlemskommunene, administrasjonstilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund og Agder fylkeskommune.
I tillegg søker Lister Friluftsråd midler fra ulike tilskuddsordninger til aktiviteter og tiltak.

Org. nr.: 990 333 394

Styret

Styret i Lister Friluftsråd består av en representant valgt av kommunestyrene i de seks medlemskommunene.
I perioden 2020-2024 består styret av:

Lars Audun Fodstad (styreleder), Sirdal
Anne Grethe Hoveland (nestleder), Kvinesdal
Ole Roald Danielsen, Flekkefjord
Tom Eiken, Hægebostad
Ernst Mathiassen, Farsund
Trond Mossmann, Lyngdal

Varamedlemmer

Anne Bystadhagen, Flekkefjord
Dag Fredriksen, Kvinesdal
Inger Åshild Gardøl Klungland, Hægebostad
Anne Karin Liland, Sirdal
Anne Svendsvoll, Farsund
Siv Terese Omland, Lyngdal

Tilknytning

Lister Friluftsråd er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL). FL er blant annet friluftsrådenes felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner.

Lister friluftsråd er også medlem av Forum for Natur og Friluftsliv Agder (FNF Agder)

Administrasjon

 • Christian Landmark
  daglig leder
  mail, tlf. 971 32 728
 • Sten Frøitland
  grafisk og fysisk tilrettelegging, mv.
  mail, tlf. 918 36 589
 • Øyvind Lid
  turregisterering, turforslag mv.
  mail, tlf. 930 24 231

Adresse: Torvgaten 2, 4550 Farsund

E-post: lister@friluftsrad.no
Telefon: 971 32 728 (daglig leder)

Faglig støttegruppe

For å sikre best mulig sammarbeid med den enkelte kommune har det også blitt dannet en faglig støttegruppe som består av en repesentant fra hver av medlemskommunenes kommuneadministrasjon. Faglig støttegruppe består av:

Janne K. Leithe, Farsund kommune
Ronny Skansen, Flekkefjord kommune
Ståle Olsen, Hægebostad kommune
Arne Johnsen, Kvinesdal kommune
Jan Seland, Lyngdal kommune
Alf Sveinung Haughom, Sirdal kommune

 

Sidekart