Standardbilde

Organisering

Lister Friluftsråd finansieres gjennom kontingent fra medlemskommunene, samt administrasjonstilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund og Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg søker Lister Friluftsråd midler fra ulike tilskuddsordninger.

Lister friluftsråd er et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven.

Org. nr.: 990 333 394

Styret

Styret i Lister Friluftsråd består av en representant valgt av kommunestyrene i de seks medlemskommunene. I perioden 2020-20124 består styret av:

Lars Audun Fodstad (styreleder), Sirdal
Anne Grethe Hoveland (nestleder), Kvinesdal
Ole Roald Danielsen, Flekkefjord
Tom Eiken, Hægebostad
Ernst Mathiassen, Farsund
Trond Mossmann, Lyngdal

Varamedlemmer

Anne Bystadhagen, Flekkefjord
Dag Fredriksen, Kvinesdal
Inger Åshild Gardøl Klungland, Hægebostad
Anne Karin Liland, Sirdal
Anne Svendsvoll, Farsund
Siv Terese Omland, Lyngdal

Administrasjon

Administrasjonen i Lister Friluftsråd består av:
Christian Landmark (daglig leder)

Besøksadresse: Nordberg Fort, 4560 Vanse
Postadresse: Hervollveien 52, 4560 Vanse
E-post: lister@friluftsrad.no
Telefon: 971 32 728 (daglig leder)

Faglig støttegruppe

For å sikre best mulig sammarbeid med den enkelte kommune har det også blitt dannet en faglig støttegruppe som består av en repesentant fra hver av medlemskommunenes kommuneadministrasjon. Faglig støttegruppe består av:

Janne K. Leithe, Farsund kommune
Petter Rappe, Flekkefjord kommune
Ståle Olsen, Hægebostad kommune
Arne Johnsen, Kvinesdal kommune
Jan Seland, Lyngdal kommune
Alf Sveinung Haughom, Sirdal kommune

Tilknytning

Lister Friluftsråd er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL). FL er blant annet friluftsrådenes felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner.

Lister friluftsråd er også medlem av Forum for Natur og Friluftsliv Agder (FNF Agder)

Sidekart