Standardbilde

Organisering

Lister Friluftsråd finansieres gjennom kontingent fra medlemskommunene, samt administrasjonstilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund og Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg søker Lister Friluftsråd midler fra ulike tilskuddsordninger.

Styret

Styret i Lister Friluftsråd består av en representant valgt av kommunestyrene i de seks medlemskommunene. I perioden 2015-2019 består styret av:

Tor Arild Bakke (styreleder), Hægebostad
Oskar Tveit (nestleder), Farsund
Laila Helleberg, Sirdal
Cathrine Rafoss Aagedal, Kvinesdal
Jonny Djupvik, Lyngdal
Egil Normann Eek, Flekkefjord

Varamedlemmer

Mona Flottorp, Hægebostad
Sven Hogstad, Flekkefjord
Anne Karin Liland, Sirdal
Ernst Mathiassen, Farsund
Rolf Ytterdahl, Lyngdal
Olav Aase, Kvinesdal

Administrasjon

Administrasjonen i Lister Friluftsråd består av:
Christian Landmark (daglig leder)
Sten Frøitland (prosjektmedarbeider)
Bjarne Høgelid (prosjektmedarbeider)

Besøksadresse: Nordberg Fort, 4560 Vanse
Postadresse: Nordberg Fort, 4560 Vanse
E-post: lister@friluftsrad.no
Telefon: 971 32 728

Faglig støttegruppe

For å sikre best mulig sammarbeid med den enkelte kommune har det også blitt dannet en faglig støttegruppe som består av en repesentant fra hver av medlemskommunenes kommuneadministrasjon. Faglig støttegruppe består av:

Britt-Mari Langerud, Farsund kommune
Petter Rappe, Flekkefjord kommune
Ståle Olsen, Hægebostad kommune
Arne Johnsen, Kvinesdal kommune
Jan Seland, Lyngdal kommune
Alf Sveinung Haughom, Sirdal kommune

Tilknytning

Lister Friluftsråd er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL). FL er blant annet friluftsrådenes felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner.

Sidekart