Standardbilde

Mini-Kjerag på vei til Storafjellet på Knaben.
Foto: Sigbjørn Netland

Formål

Lister friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunale og statlige organer arbeide for å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i Listerregionen.
Dette nås gjennom fokus på følgende arbeidsområder:
 

  1. Lister friluftsråd skal utvikle seg til å fungere som et kompetansesenter for friluftsliv i regionen.

  2. Lister friluftsråd skal ha oversikt over viktige friluftsområder i regionen, og uttale seg i plan- og bygningssaker som berører disse.

  3. Lister friluftsråd skal bidra til forvaltningsplaner for statlige sikrede områder der bl.a. hensynet til tilgjengelighet og universell utforming blir ivaretatt.

  4. Lister friluftsråd skal ha konkrete planer for sikring av nye friluftsområder.

  5. Lister friluftsråd skal bidra til at det er et godt tilbud av skilta og merka turveier, turstier og skiløyper i regionen.

  6. Lister friluftsråd skal tilby skolene i regionen hjelp til tilrettelegging for «Læring i friluft».

  7. Lister friluftsråd skal arbeide med friluftsliv i et folkehelseperspektiv og sørge for at flest mulig har et friluftstilbud.

  8. Lister friluftsråd skal bidra til at informasjon om friluftsområder og friluftstilbud i regionen er lett tilgjengelig for allmennheten.

Sidekart