Teinejakta i Lister

Bli med på Teinejakta - bidra til opprydding av spøkelsesfisket i Lister.

Lister friluftsråd har i 2019 fått støtte fra fylkeskommunen og Miljødirektoratet til havbunnrydding. Vi anvender støtten til en panteordning der alle som er med i et lag/forening/organisasjon kan bidra med å rydde havbunnen for tapte fiskeredskaper og få noe igjen for det.

Vi utbetaler kr 400 per tapte fiskeredskap som blir hentet opp fra havbunnen. Den mest effektive metoden vi kjenner til er bruk av ROV. Dermed kan man få dekket noe av utgifter til innkjøp av en ROV, som en båtforening eller liknende kan ha god nytte av også til andre foramål.

For å få utbetalt støtte må det fylles ut en rapport. Ta kontakt med friluftsrådet før eventuell oppstart.

Se også prosjektets Facebookside

Sidekart