Teinejakta i Lister

Bli med på Teinejakta - bidra til opprydding av spøkelsesfisket i Lister.

Lister friluftsråd har fått støtte fra Handelens Miljøfond og MARFO til Teinejakta. Vi anvender støtten til en panteordning der alle som er med i et lag/forening/organisasjon kan bidra med å rydde havbunnen for tapte fiskeredskaper og få noe igjen for det.

Vi utbetaler kr 400 per tapte fiskeredskap som blir hentet opp fra havbunnen. Den mest effektive metoden vi kjenner til er bruk av ROV. Med panten kan man få dekket noe av utgiftene til innkjøp av en ROV, som en båtforening eller liknende kan ha god nytte av også til andre foramål.

For å få utbetalt støtte må det fylles ut en rapport. Ta kontakt med friluftsrådet før eventuell oppstart.

Se også prosjektets Facebookside

#Teinejakta

Vi har etablert en lokal panteordning for tapte fiskeredskaper, såkalt spøkelsesfiske. Beregninger gjort av fagfolk anslår at det kan ligge så mye som 70 000 tapte fiskeredskaper langs norskekysten. Hvor mye som ligger ute i Listers skjærgård kan man bare gjette på. Vi vil uansett bidra til opprydningen og utbetaler pant for teiner, garn og ruser som blir plukket opp av sjøen.

Teinejakta er først og fremst til lag og foreninger. Utbetaling skjer på bakgrunn av innlevert rapport med dokumentasjon. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å bli med i Teinejakta i Lister.

ROV er et effektivt verktøy til å finne og få opp tapte fiskeredskaper med. ROVpartner er en lokal leverandør av ROV, som vi samarbeider med i Teinejakta.

Sidekart