Standardbilde

Hva er et friluftsråd?

Per i dag er det 28 friluftsråd i Norge.
Agder har tre friluftsråd:

Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I hovedsak arbeider friluftsrådet med områder og oppgaver av betydning for befolkningen i hele regionen, mens kommunene har ansvar for de helt lokale sakene. Friluftsrådene har hovedfokus på det enkle hverdagsfriluftslivet, som turgåing og bading, som i liten grad ivaretas av interesseorganisasjoner.

Kilde: Friluftsrådenes Landsforbund

Lister Friluftsråd

Lister Friluftsråd ble stiftet 23. august 2006 og er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. De seks kommunene utgjør Listerregionen, som ligger vest i Agder, med et totalt areal på over 4175 km2 og et samlet innbyggertall på rundt 38.500.

Foto: Frank Haughom

Foto: Frank Haughom

Sidekart