Strandrydding i Lister - 2023

Vær med i kampen mot marin forsøpling!

Vi støtter opp gjennom Kystlotteriet ved å dele ut sekker, og hente inn avfall som samles inn.
Se våre 15 utdelingssteder!

Registrer sekken og vær med i trekningen om fine premier. Friluftsrådet har en årlig lokal trekning i tillegg til den nasjonale trekningen i Kystlotteriet.

Kystlotteriet finansieres av MARFO og Handelens Miljøfond.

Arrangere strandryddeaksjon?

Friluftsrådet har tilskudd fra Marfo til å dekke transport og andre utgifter til strandryddeaksjoner i Lister-regionen, eller bare gi ditt lag eller forening en liten sum i motivasjonsmidler for å gjennomføre strandryddeaksjoner. Send en mail til lister@friluftsrad.no, så får du søknadsskjema og mer informasjon.

Lag, organisasjoner, skoleklasser og bedrifter kan søke om motivasjonsmidler for å dekke kostnader knyttet til strandrydding. For eksempel transport av både avfall og de som rydder, ryddeutstyr og mat til de som rydder.

Privatperson? Søk Hold Norge Rent si refusjonsordning. Søknad forutsetter bruker på Rydde, og søknaden sendes direkte fra Rydde. Gå til Ryddenorge.no og finn søknadsskjema i menyen øverst til venstre. 

Rydde tapte fiskeredskaper?

Se vår tilskuddsordning #Teinejakta

 

Sidekart