NORDBERG FORT

Under andre verdenskrig var store deler av Europa okkupert av Tyskland. Fra Sør-Europa til Kirkenes i nord bygde tyskerne ut et enormt antall militære forsvarsanlegg som skulle stå imot forsøk på frigjøring av de okkuperte områdene. Langs hele kysten av Norge ble det etablert en rekke tyske militære anlegg. 

Tyskerne vurderte Lista-halvøya som ett av flere strategisk viktig steder, og som et mulig sted for en invasjon. Det flate Lista-landet egnet seg også til etablering av en flyplass. Resultatet ble en omfattende utbygging av tyske militære anlegg på Lista, og begrepet festning ble tatt i bruk om området. På tysk ble dette «Festung Lista».

Nordberg fort var en del av denne tunge befestningen av Lista. Her var det tre 150 mm kanoner med en rekkevidde på 16.000 meter. Oppgaven var å beskyte fiendtlige skip som passerte eller var på vei mot land.

 

Rundt 100 soldater var stasjonert på Nordberg, og bemanning av kanonene var deres hovedoppgave. Sammen med kystfortene Hågåsen (Hidra, Flekkefjord), Varnes, Marka, Loshavn og Hausvik (Lyngdal) dekket de hele havområdet utenfor Lista.

Kanonilden ble styrt fra kommandobunkeren som ligger på toppen mot sjøsiden. Oppå kommandobunkersen står fundamentet til en avstandsmåler. Like ved sto en seks meter høy radar som du kan se konturene av. Det var to luftvernstillinger på begge høydene. Fortet var i stor grad en selvforsynt enhet med egen vannforsyning, strømforsyning, gård og drivhus, kino, bar, sykehus, verksted og forlegninger.

 

Kanonene på Nordberg fort ble ikke aktivt brukt, og fortet ble aldri direkte angrepet fra luften. Allierte fly konsentrerte seg om bombing av Lista flyplass og de tyske konvoiene ute i havet.

Nordberg fort som krigsminne er unikt i Europa med sin godt bevarte bygningsmasse i tre. Siden 1945 er noe revet ned og noe kommet til, men 15 av bygningene er originale. Interiøret i Kantina er meget spesielt med veggmalerier som forestiller soldat- og sjømannslivet. Maleren var en av de tyske soldatene som tjenestegjorde her.

Fortet ligger i et nasjonalt utvalgt kulturlandskap på Vest-Lista, rikt på kulturminner, biologisk mangfold og et aktivt jordbruk. 

 

Blant kulturminnene finner vi helleristningsfeltet på Penne i nord og Hervoll mølle i øst. Fra 1945 til 2001 ble Nordberg fort brukt som øvingsområde, mobiliseringsplass og lager for ulike avdelinger i det norske Forsvaret. Området eies nå av Vest-Agder fylkeskommune og driftes og formidles i samarbeid med Lista museum. Bygninger og installasjoner på området er fredet av Riksantikvaren. Se YouTube video fra museet på Nordberg fort her.

Kilde: Vest-Agder Fylkeskommune.

Turer i området:
Nordberg Fort – Penne
Gjennom eventyrskogen til Sausebakk

Sidekart