NORDBERG FORT – PENNE

Fra Nordberg fort går det en tilrettelagt turvei ned gjennom den gamle jernaldergården Penne på vest-Lista. Her ligger et av Norges mest berømte helleristningsfelt.

Kulturminner:
Nordberg Fort 
Gravminne fra jernalderen
Penne – bergkunst 
Penne – hustuft av voller 
Jærberget – helleristninger 
Jærbergsletta 
Jærbergsletta – hustuft av voller 
Jærbergsletta – gravfelt 
Nordberg – gravfelt 
Penne – bergkunst

Gradering: Enkel
Lengde: Ca 1,7 km (tur/retur)

Sidekart