BJØDNESODDEN

Skjærgårdsparkområde lunt
beliggende innerst i Grønsfjorden
langs leia til Spangreidkanalen.

Tilrettelegging:
Stor trebrygge på østsiden av neset med benker.
Parkeringsplass ved veien med sti ned.

Egnethet:
Strandlinje på godt over 500 m. 
Her er det dypt og gode muligheter for å ankre opp for seilbåter. Fylkesveien mellom Lyngdal og Spangreid går rett ved. Fint å gå tur rundt på neset og slå opp telt.

Natur og kultur:
Grønsfjorden er på det dypeste 179 meter. 
I det trange Jåsund forbindes med Lenefjorden, som går inn til E39. 
Det er en utbredt misforståelse at Lenefjorden heter Grønsfjorden, men dette skyldes trolig algene som tidvis farger Lenefjorden helt grønn sommertid. Begge fjordene er like lange på 12 km.

Sidekart