LAUGØY VED
KIRKEHAMN PÅ HIDRA

Godt tilrettelagt skjærgårdspark ved Kirkhamn på Hidra med bilvei og mange fasiliteter.

Tilrettelegging:  
Stor bryggeplass med flytebrygge og sandstrand. Grillbu, sitteplasser, grill. Toalett, dusj og Kystledhytta Strandbu. Barnekajakker til utlån.
Vei helt fram og bobilparkering rett ved. Fine turmuligheter i området. Hågåsen kystfort er spesielt anbefalt.

Natur og kultur:
Kirkehavn er en uthavn og ansees som hovedsted på øya Hidra i
Flekkefjord kommune. Stedet ligger i et innelukket havneområde vest på Hidra.

Hidra kirke er godt synlig i innseilingen fra havet. Bygningsmiljøet som ligger langs sjøen er stort sett godt ivaretatt. Sett under ett inneholder hele Kirkehamn godt bevarte kulturminner i form av bebyggelse, steingjerder, forstøtningsmurer og rydningsrøyser.

Stedet har lang historie med fiske og sjøfart. Bosettingsfunn fra steinalder  er påvist i torvlag ute i havnebassenget. Kirkehamn er klassifisert som et spesielt verneverdig område i Vest-Agder.

Egnethet:
Godt tilrettelagt område med mange fasiliteter i idylliske Kirkehamn.

Sidekart