HUSØY

Friluftsområde sør for Rasvåg på Hidra.

Tilrettelegging:
Steinbrygge med HC-tilpasning. Benker, bålpanne og toalett. Ny gapahuk satt opp i 2022. Stor og fine gressområder egnet for opphold og telting.

Lokalisering:
Husøy ligger like sørvest for Rasvåg på Hidra.

Natur og kultur:
Husøy er kupert med lyng, busker og fjellknauser. I vest finnes fine svaberg mot sjøen. Midt i friområdet er det et slått grasareal og gamle hustufter vitner om tidligere bosetting. På øyas høyeste topp finnes ei kompassrose. Det går sauer på øya.

Egnethet:
Husøy er lett tilgjengelig med båt fra Rasvåg. Grasarealet byr på fine teltplasser og områder for lek. På dager med lite vind er det flere ilandstigningsmuligheter.

Sidekart