MOLLSAND PÅ DRAGØYA

Skjærgårdspark nær Kirkehamn på Hidra.

Tilrettelegging:
Steinbrygge.

Lokalisering:
Dragøy ligger sør for Prestøy og like vest for Kirkehamn på Hidra.

Natur og kultur:
Dragøya er kupert med heier og dalsøkk. Den høyeste toppen er Vardefjell på 113 m.o.h. Håvågen med strand innerst skjærer langt inn i øya fra sør og herfra går et dalføre til Mollsand nord på øya. Her ligger Lianstjødna hvor man i området rundt finner gammel blåbærfuruskog med en del gammel osp. På Liandstjødna har man demmet opp vannet for å få skøyteis om vinteren. Ellers er øya rik på blandingsløvskog samt einer og gras i busksjiktet. Dragøy er et viktig sted for biologisk mangfold. I Mollsand er det påvist ei gravrøys.

Egnethet:
Den korte avstanden til Kirkehamn og øyas sentrale beliggenhet i skjærgården vest for Hidra gjør Dragøy til et yndet turmål. Det er en fin fottur å gå turen mellom Håvåg og Mollsand. Steglet øst på øya har fin teltingsmulighet.

Sidekart