DÅTLANDSTRAND
I HIDRASUNDET

Skjærgårdspark på nordsiden av Hidrasundet med sti til Gården Li.

Tilrettelegging:
Steinbrygge og akterfortøyninger. Benker og grill. Kajakker til utlån. Toalett.

Adkomst på sti til DNT-hytta Gården Li.

Lokalisering: 
Dåtlandstrand og Li-gården ligger på nordsiden av Hidrasundet, under Kongsfjellet, like sør for gårdene Kleppa og Dåtland.

Natur og kultur:
Li er et av flere nedlagte bruk i heilandskapet nord for Hidrasundet. Brukene er uten veiforbindelse og ligger i et område preget av lyngeheilandskap. Gårdene ligger langs den gamle poststien mellom Abelnes og Dåtland som ble bruk som postrute fra 1922-72. Li er et klassisk eksempel på en hyllegård på Hidreheia, med opprinnelig to gårdsbruk på ei lun hylle, midt i lia mellom Kjørsfjellet og Napp. Det kulturbetingete plantelivet i kulturlandskapet her har regional verdi og gjengroinga forsinkes av beitende sau. De siste som bodde på gården var hollandske Elisabeth Knottenbelt som giftet seg med Leonard Kleppe på nabogården.

Egnethet:
Li-gården ligger i det attraktive turområdet på Hidreheia. Merkede turstier og gode parkeringsmuligheter gjør området lett tilgjengelig. Kommer man sjøveien kan man gå i land i Dåtlandsstrand og gå stien opp til Li.

Sidekart