BERREFJORD

Attraktivt friluftsområde for å søke ly vest for Hidrasundet.

Tilrettelegging:  
Gammel steinbrygge som er rustet opp.

Bord, benker og bålpanne planlagt satt ut i 2017. Flotte muligheter i området.

God nødhavn ved dårlig vær. Landfast men vanskelig tilgjengelig fra vei.

Natur og kultur:
Fjorden er omkranset av bratte heier med bart fjell, lauvkratt og einer. Ligger i Flekkefjord landskapsvernområde i vestre del av Hidreheiene mellom Stø og Tele. Berrefjord har svært lang tradisjon med havnefunksjon og annen maritim virksomhet. Området ble brukt som sted for utskiping av kiselgur under andre verdenskrig.

Egnethet:
For båtfarende er det av stor betydning å ha steder å søke ly for vær og vind. Berrefjord er i så måte et attraktivt sted. Særlig seilbåter har nytte av å gå innom Berrefjord på sin ferd langs kysten.

Sidekart