VARNES

Områdebeskrivelse:
Kommunalt friområde. Parkeringsplasser på privat grunn.

Lokalisering Varnes ligger nord på Lista, vendt mot Fedafjorden og Flekkefjords ytre øyer.

Natur og kultur Området er veldig kupert og flere steder er det helt uframkommelig. Vegetasjonen preges av tett bjørkeskog og åpne områder med røsslynghei. Bruket Hesvik gnr. 50 bnr.
2, ble innkjøpt til offentlig friluftsområde av Farsund kommune i 1976. Området rundt Varnes fyr eies av kystverket. Fra Varnes kan man se over til Hidra og Andabeløy utenfor Flekkefjord. Stedet er rikt på historie, med turstier i flott natur og utsikt over
sjøen. Batteriet Varnes Fort var underlagt artillerigruppe Vanse sammen med Hidra, Marka, Loshavn og Hausvik. Man hadde 10,5 cm batterier med 16.000 m skuddvidde, og en hastighet på 5 skudd pr. minutt. Batteriet var et ledd i den enorme vestvollen som tyskerne bygde langs hele Atlanterhavskysten. Bare langs den norske vestkysten ble det bygd ca. 300 batterier. Anlegget på Varnes ble aldri brukt i krigshandlinger, de ca. 100 soldatene på Varnes fikk bare drive øvelsesskyting. Batteriet er helårsåpent.

Egnethet Området er velegnet for turgåing, og da særlig langs de merkede stiene. Historien knyttet til andre verdenskrig gir turen en ekstra dimensjon.

Svendsvika

Offentlig skjærgårdsparkområde. Nyrestaurert sjøbu i ei rolig bukt rett ved Varnes fyr. 

Det står bålpanne med benk på utsiden av bua. Steinbrygga er ikke restaurert ennå, men det er mulig å komme i land.

Den gamle sjøbua ble restaurert i 2019, og inneholder vedovn, kokeapparat med to bluss, langbord og en liten hems med plass til å strekke seg ut. Det er et lite utvalg av gryter og kjøkkenredskaper. 

Ta med vann, ved og rødsprit/renset bensin. 

Det er mulig å overnatte i bua, meld gjerne fra til Farsund kommunes servicekontor på 38 38 20 00 i kontortida.

Sidekart