SANDVIGA

Friluftsområde på nordsiden av Langøy.

Tilrettelegging: 
Trebrygge og tilrettelagt område, velegnet for ilandstigning. Gresslette bak brygga gir muligheter for rasting på land. Grunn bukt, barnevennlig område. Grill.

Lokalisering: 
Langøy ligger midt i Spindskjærgården.
Området ligger nordsiden av øyas vestlige del.

Natur og kultur:
Området er kupert og for det meste dekket av tett sitkaskog. Fra nordsiden er det ganske bratt opp på øya. Langs sjøen i nord og sør er det mer åpent med lyng og fjell i dagen.

Sidekart