PARADISBUKTA

Skjærgårdspark på Skjolnes, nord for Loshavn.

Tilrettelegging:
Landfast med steinbrygge med HC-tilpasning. Bord, benker og grillmuligheter, bålpanne, ildsted og griller. Opparbeidet sandstrand og gressområde. Bilvei, parkeringsplass og gruslagt turvei ned til området.

Egnethet:
Barnevennlig og populært utfartssted med god ly for de fleste vindretninger.

Lokalisering:
Paradisbukta ligger på Skjolneshalvøya like nordvest for Loshavn og Eikvåg.

Natur og kultur:
Fra den kommunale Skjolnesveien leder et markert søkk i terrenget ned til selve Paradisbukta. En velstelt bjørkeskog med innslag av osp og eik danner inngangsporten til området fra landsiden.

Her er mye stein og blokker i dagen, og en bekk renner gjennom området og har sitt utløp innerst i den grunne bukta. Holmen Stiansflaka ligger like utenfor. Langs Bjørnsundet domineres vegetasjonen av røsslyng, einer, osp og bjørk.

Sidekart