MIDTRE LANGØY
VED TERNEHOLMEN

Friluftsområde i bukta på nordsida av Langøy.

Ved Terneholmen midt på Langøys nordside får man tilgang til de lengre turstiene på øya.

Tilrettelegging: 
Steinbrygge med HC-tilpasning.
Bolter ute på neset. Benk og bålpanne.
Sti til turvei på langs av øya.

NB! Grunt farvann inn mot brygga.

Sidekart