DÅLIBUKTA

Friluftsområde i Dålibukta vest på Skarvøy. 

Tilrettelegging: 
Trebrygge og steinbrygge med HC-tilpasning. Toalett, benker, grill og søppelhåndtering. Fine ilandstigningsforhold på de tilrettelagte stedene.

Lokalisering:
Skarvøy ligger sentralt i Spindskjærgården, sør for Bugdøy og øst for Langøy.

Natur og kultur:
De sentrale deler av Skarvøy er veldig kuperte med høye topper. Disse områdene er for det meste dekket av lauvkratt. Vest på øya, rundt Dålibukta, er områdene slakere og mer åpne med røsslyng og fjellknauser. Noen hytter finnes på øya. Friområdet dekker i stor grad vestlige og sentrale deler av Skarvøy.

Historie:
Skarvøy er kjent for sin eldre uthavn. Det antas at folk har bodd her fra 1300-tallet, men på 1960-tallet ble øya fraflyttet. På 15-1600-tallet ble det eksportert eiketømmer fra Skarvøy til Danmark og Holland.

Sidekart