BUGDØY

Friluftsområde på østsiden av Kveldsundet.

Tilrettelegging:
Trebrygge, benker og bålpanne.
Tursti til fint utsiktspunkt.

Lokalisering:
Bugdøy er bundet til fastlandet i nordøst og sammen med indre Bugdøy danner ytre Bugdøy ei stor halvøy i Spindskjærgården. Kveldsundet skiller vestre Bugdøy fra Langøy.

Natur og kultur:
Friområdet ligger på ytre Bugdøy som er ganske bratt og utilgjengelig. Skråningene mot nord og sør er bratte, mens det på vestsiden er mer slake områder. I nordhellinga er bjørkeskogen tett, mens områdene i sør og vest er mer åpne og kledd med røsslyng. Det finnes flere hytter på Bugdøy.
Seks gravrøyser er påvist i vest mot Kveldsundet.

Egnethet:
Det finnes ett tilrettelagt ilandstigningssted for allmennheten på Bugdøy. Det er kort avstand til friområdene på Langøy og Skarvøy.

Sidekart