Støtte til Lister Regionalpark: Fra hav til hei

Lister Friluftsråd har fått kr. 800.000 (2014 og 2015) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets Verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker. I tillegg har vi mottatt kr. 200.000 (2014) fra Vest-Agder fylkeskommune, samt kr. 200.000 (2014) fra Listerfondet. Midlene vil primært gå til å finansiere en prosjektlederstilling. Prosjektet er et forprosjekt som skal pågå i 2014 og 2015. Les mer om prosjektet her: Prosjektbeskrivelse Lister Regionalpark - Fra hav til hei

Sidekart