På historiske stier: Barnevandrerstien

Visste du at Barnevandrerstien starter i Lister, nærmere bestemt i Årlia i Kvinesdal kommune? Lister Friluftsråd har i samarbeid med flere andre aktører vært med på å tilrettelegge for vandring på den gamle barnevandrerstien i Kvinesdal og Hægebostad. Hele turen fra startstedet Årlia i Kvinesdal til Landvik i Grimstad er lagt opp til 7 dagsetapper. Turen går gjennom flott terreng, på gamle gang- og rideveier, ned daler og opp heier. Dersom man ønsker å gå hele turen er den på totalt 13,6 mil, men det kan anbefales å ta turen etappevis. For mer informasjon og turbeskrivelse se Barnevandring.no 

Sidekart