Omtale i rapport fra GjensidigeStiftelsen

Lister Friluftsråd sitt skiltprosjekt i Lister har fått omtale i GjensidigeStiftelsens årsrapport for 2013. Skiltprosjektet blir i sin helhet finansiert gjennom midler fra GjensidigeStiftelsen. Prosjektet har som målsetning å skilte 10 turstier i hver av de seks Listerkommunene. I tillegg skal det settes opp informasjonstavler i tilknytning til stiene. Les mer om prosjektet i GjensidigeStiftelsen sin årsrapport: Gjensidigestiftelsen Årsrapport 2013

Sidekart