Nye turskilt i Lister

Lister Friluftsråd har mottatt over 1,4 millioner til skilting i Lister. Den generøse tildelingen kommer fra GjensidigeStiftelsen og skal gå til skilting av minst 10 turløyper i hver kommune. Det vil si at det totalt i Lister blir 60 turstier som får nye skilt. Skiltene følger ny nasjonal standard for turskilt med gradering av løypene etter vanskelighetsgrad. I tillegg skal det også settes opp informasjonstavler ved inngangen til turløypene. Du kan lese mer om turskilt etter ny nasjonal standard her: Håndbok for skilting og gradering

Sidekart