Mer friluftsliv langs kysten

Norge består som kjent av fryktelig mye kyst og kystkulturen har alltid stått sterk her til lands. Anne-Mari Planke har gjennom Den Norske Turistforening sin blogg, poengtert viktigheten av mer tilrettelegging for friluftsliv langs vår langstrakte kyst. Spesielt peker hun på tre viktige satsingsområder:

  1. Bedre merking av kyststier.
  2. Kystleden, som er en sammenhengende kjede av kyststier, båtleder og enkle overnattinger, bør styrkes og utvides geografisk.
  3. Tilrettelegge for telting på flere friområder langs kysten.

Les hele bloggartikkelen her: Kysten må tilrettelegges for ny aktivitet!

Sidekart