Kiting, vindsurfing og bølgesurfing på Lista

Et av friluftsrådets misjon er å ivareta friluftsinteresser for alle grupper. Det mer ekstreme friluftslivet, er i stor grad en viktig innfallsport for å få flere unge ut i naturen. Dessverre har denne typen friluftsliv ofte fått dårligere kår, enn mer tradisjonell friluftsliv. Konfliktnivået mellom vernemyndigheter og utøvere av umotorisert vindsport har til dels vært høy i deler av landet. På Lista er det forbud mot vindsport i fuglefredningsområdene. Det vil si at det faktisk er en hel del steder hvor vindsport er tillatt. Tillatte steder er bl.a.:

  • Nord for Verevågen (rullesteinstrand)
  • Ved moloen på Borhaug inkl. Pisserenna (for viderekommende!)
  • Tjørveneset/Vraket (rullestein)
  • Markaområdet (rullestein)
  • Kviljosanden (sandstrand)
  • Havika (sandstrand)
  • Innerst i bukta på Husebysanden (sandstrand)

Til tross for forbud er det m.a.o. tillatt en rekke steder. Kart over fuglefredningsområder på Lista viser hvor det er tillatt med vindsport (grønt) og hvor det er forbudt (rødt): Kart over fuglefredningsområder på Lista

Sidekart