Holder formen, humøret og stiene på topp

 

Stigruppa som rydder turstiene i Farsund er ute på dugnad igjen. Denne gangen er det stien fra Mosvold til Buland som trenger en oppfriskning. Etter at skogen her ble hogd for noen år siden blei lia opp fra Mosvold veldig åpen. Nå har gras og busker skutt i været og stien begynner å bli verre å finne.

 

«Det er bedre å gå når man kan se hvor man setter føttene» sier en av de tre Karlsen-brødrene, som sammen utgjør en sterk drivkraft i vedlikeholdet av stier i Farsund. «Både for de som løper eller de som er litt skrale til beins er det bra om man slipper å trå feil fordi man ikke ser hvor man setter beina» fortsetter han. Sammen med flere andre frivillige er de stadig ute med ryddesager og greinklippere på stier som holder på å gro igjen.

 

Vedlikeholdet følger dessuten opp skiltprosjektet friluftsrådet fikk i gang i 2013. Målet er å holde turstiene synlige og i god stand slik at folk får lett tilgang til gode naturopplevelser. Det er mange kilometer med stier å se til. Landskap som tidligere ble beitet gror igjen, skog som står urørt eller flathugges i tillegg til at mange stier blir mindre brukt bidrar til at stier og gamle ferdselsveier holder på å forsvinne. Samtidig viser undersøkelser at turer i skog og mark er den aktiviteten flertallet av lite aktive vil gjøre mer av. «Og bruken av stier er merkbart økende når de blir rydda, merka og skilta skikkelig.Kommunen får stadig beskjed om stier som trenger en oppfriskning», sier Britt-Mari Langerud, som er kommunens rådgiver for friluftsliv og organiserer arbeidet. Hun skryter av gjengens innsats og gode humør. Og er hun med på tur, vanker det gjerne litt ekstra å bite i. «Det skal jo være trivelig på dugnad» sier hun engasjert.

 

Dugnadsgjengen har fått egne ryddesager, motorsag og andre redskaper til fri disposisjon for å ta et tak når de selv syns det passer. Jakker har de også fått. «Ikke bare får vi trim, det er sosialt og andre får glede av det vi gjør» kommer det fra Ivar Karlsen. Lunsjen inntas i høstsola ved utsiktspunktet på stien. På dager med så fint vær blir stemningen ekstra god ute i den flotte naturen.

 

Sidekart