TONSTAD – VIRAK

29 km tur/retur.

Avstand: 14,3 km hver vei.
Minste høyde: 55 m
Største høyde: 397 m
Stigning totalt: 730 m t/r

Hødekurve Tonstad-Virak t/r. Kilde: Kartverket.

Hødekurve Tonstad-Virak t/r. Kilde: Kartverket.

Sidekart