ÅDNERAM – SVARTEVATN 
tur-retur

Avstand: 33 km t/r
Minste høyde: 580 m ved Ådneram
Største høyde: 921 m ved Svartevatn
Total stigning: 560 m t/r

Høydekurve Ådneram-Svartevatn t/r. Kilde: Kartveket.

Høydekurve Ådneram-Svartevatn t/r. Kilde: Kartveket.

Sidekart