FARSKVÆV

Middels, 1,1 km 

Løype som gjør at en kan ta «snarvei» over til Nessetdalen fra Haugefjedl og Haugen, eller motsatt. Noe av løypa er en del av lysløypa i Haugefjedl. Det er både fiskebeinsbakker og plogbakker og går gjennom to underganger.
Løypa svinger opp nede i bakkene, fra midt i Sesilåmtrasèen.

Stilart:
2 klassiske spor

Parkering:
Nesset eller Haugen

Sidekart