FIDJELANDSVATNET

Lett, 2,0 km

Tråkkemaskinen kjører over hovedveien på Fidjeland, via Degodden til Kvæven. Løypa går over en bro på bilvei, og forbi Degodden hyttefelt. Tråkkemaskinen må krysse Degånå, og her kan også manglende is by på utfordringer. Løypekjører lager da en snøbro. Imidlertid er det en smal bro, slik at en kan komme tørrskodd over.
I påsken når det kjøres inn Jogledalen og hjem igjen Hønedalen, blir det ikke preparert løype på strekning fra hovedveien på Fidjeland – Degveien.

Stilart:
2 klassiske spor.

Parkering:
Fidjeland eller Kvæven.

Sidekart