STOREKNUTLØYPA

Krevende, 4,9 km 

Turen til Storeknut er perfekt for de som liker å ferdes i høyfjellsterreng der målet er en topp med praktfull utsikt. Selve varden på Storeknut ligg på 1015 meters høyde, så her må en være forberedt på raske værskifter. På returen er det mulig å teste skiferdighetene. En har ganske store område og boltre seg på. Den bratte bakken ned mot Lega kan lett unngås ved å svinga til venstre på toppen av denne og følge dalsida inn mot Dåfjell til en igjen møter løypa i bånn av Bekkedalen. Den bratte bakken ned mot hytteområdet på Tjødnestøl kan unngås ved å renne på skrå mot venstre ned dalsiden. Deretter er det kort vei tilbake til utgangspunktet ved Ålsheia.

Vær forberedt på at det plutselig kan blåse opp, eller bli tykk skodde. Snu i tide!

Stilart:
Løypa blir planert med tråkkemaskin, og det settes ikke spor.

Parkering:
Sinnes, ved innkjørselen til Ålsheia.

Sidekart