BJØRNEVÅG RUNDEN

Til Bjørnevåg og Svenevik

Fin rundtur sørover fra Lyngdal sentrum ut til Bjørnevåg, Skarstein, Kvålsvik, Svenevik og Agnefest.

Turen begynner langs gang- og sykkelvei fra sentrum til Kvavik. Herfra følger man fylkesveien utover langs Lyngdalsfjorden. Pass på å ta av før tunellene ut på gamleveien. Ved Kollevoll tar man inn mot Bjørnevåg og forlater den mest trafikkerte veistrekningen. Fra Bjørnevåg kommer man over på grusvei ut til Skarstein og Kvålsvik, før man kommer over på asfalt igjen nærmere Svenevik.

Turen er på 29 km. Total stigning er på 590 m. Turen kan forkortes 7,5 km med å ta av mot Kvålsvik ved Berghøydne. De tre veipartiene langs fylkesvei 43 på til sammen 2,5 km er trafikkert. Ellers går turen på stort sett rolige småveier.

Sidekart