Sundet

Friluftsområdet har badeplasser, klatreløype, turområde, gapahuk, badebrygge, utsettingsplass for båter, kano- og båtutleie samt ulike aktivitetstilbud.

Området er tilrettelagt med parkeringsplass, toalettanlegg og adkomst til vann for bevegelseshemmede.

Utlån av kano og båt

Øydnevannene er gode padlevann med mange fine strender og leirplasser.
Kanoene og båtene kan lånes gratis av lag, foreninger og innbyggere i Lyngdal. Andre kan låne mot en liten leie per kano eller båt per døgn.
Kanoene lånes normalt ut for 1 døgn av gangen.

Kanoene og båtene er ikke tilgjengelige for lån utenfor kommunens grenser, da dette er et tilbud som gjelder for Lyngdal.

Sundet:

Det ligger 8 kanoer og 3 båter på badestranda ved ytre Øydnavannet.
Årer og redningsvester ligger i rom mot nord i toalettbygget, nøkkel til kano og båt passer til bygget.
Bestilling, betaling og henting av nøkkel: Spar Konsmo.

Byremosanden:
Det ligger 8 kanoer og 3 båter på badestranda ved Byremosanden.
Årer og redningsvester ligger i rom mot nord i første (gamle) bygg du kommer ned til på området, nøkkel til kano og båt passer til bygget.
Bestilling, betaling og henting av nøkkel: Byremoheimen, 38 28 12 90

NB! En forutsetning for å opprettholde tilbudet er at utstyret blir pent brukt og lagt greit på plass etter bruk.
Tap eller skade meldes til Konsmoheimen/ Byremoheimen ved levering av nøkkel.
Tap eller skade må erstattes.

Sidekart