EPLEDAL

Skjærgårdsparken Lister er tilrettelagte offentlige naturområder langs kysten. Området i Epledal består av ca 120 dekar strand, skog og fjell. Hele strandsonen med plener, sandvolleyballbane, badestrand og brygger kan brukes fritt av alle.

Korte rundløyper, 1 km/30 min

Fra brygga går det tre stier vestover:
Langs sjøen og på svaberg til stranda i Lindestø, som også er en del av Skjærgårdsparken. 
Mindre barn må ha følge av voksne.

Over «Toppen» med flott utsikt over fjorden.

Langs bekken bak Eplebua.
Her finner du gamle veier, steinmurer
og trær podet inn i eldre stubber.

Erikstadfjellet, 4 km/1,5 t rundtur

Følg stien langs bekken eller bilveien til Erikstad. Rett ved gården går du langs en gammel kjerrevei og videre opp stien til toppen med flott utsikt over Epledal og Grønsfjorden.

Kulturminner:
Haugågeren

Gradering: Enkel/middels
Lengde: Kort rundløype – 1 km, Erikstadfjellet – 4 km

Sidekart