BREIVA

Ved Møskeland 400 m sør for krysset E39/Fv464 ligger den idylliske og populære badeplassen Kvernhushøllen, populært kalt Breiva. Liten parkeringsplass på andre siden av veien, samt stor parkering nede på jordet. Siden dette er en privat badeplass må parkeringsavgift for bil påregnes.

Sykkelavstand fra Lyngdal sentrum,
ca 2,8 km fra torget.

Sidekart