KNABEN – KVINA GRUVER

Dette er en rundtur på fjellet med god utsikt over Knaben og historisk sus fra 1. og 2. verdenskrig.

Man kan begynne fra hyttefeltet Reinshommen eller ved parkeringa i Kvinavegen. Fra Reinshommen går stien opp fjellsiden Geiteryggen og man har god utsikt hele veien til toppen. Det er en gruve nær toppen hvor man kan få tak over hodet om det regner. På toppen ser man utsikten over Ørnehommen, et yndet fotomotiv! Her ligger også Lille Knaben.

Fra Lille Knaben går man forbi en infotavle ved en kanonstilling. Derfra går turen til Knaben 1. Der er det mange gamle steinmurer å se etter byggene som sto der under gruvedrifta.

Over fjellet herfra kommer man til demningen. Her kan man velge å følge veien tilbake til hyttefeltet, eller fortsette på veien til Kvina Gruver. Turen er lett å gå. Kvina Gruver har et tydelig tårn som kjennemerke. Det er to store hull i bakken etter gruvedrifta. Det er satt opp gjerde rundt. Vær varsom om du går inn.

Fra Kvina Gruver følger man vannet tilbake og ned dalen til Kvinavegen hyttefelt. Fra Kvinavegen går man tilbake forbi Ørnehommen hyttefelt før man kommer til Reinshommen.

NB! Går man fra Kvinavegen må man følge en asfaltert vei opp et stykke. Det er ikke offentlig parkering ved bommen på toppen. Bruk den store parkeringsplassen, der er det også turskilt.

Rundturen er 11,2 km. Mest stigning opp Geiteryggen, fra toppen av Ørnehommen flater terrenget ut. Merka og skilta stier og gamle driftsveier.

Kulturminner:
Tufter etter Ørnehommen vaskeri 
Krigsminne Studedalen
Studedalen krigsminne 
Moserinden krigsminne 
Krigsminne Moserinden
Studedalsskjerp gruveanlegg 
Sandtjødn gruveanlegg
Smalevatn II demningsanlegg 
Kvina gruveanlegg 
Grunnevassknuden gruveanlegg 
Isak og Jakobs gruver

Gradering: Krevende
Lengde: 11,2 km

Sidekart