KNABEN FJELLCAMP

Rundtur fra Knaben forbi flere gruveanlegg og flott utsikt. Denne rundturen er på 9 km. Start inn veien øst for Store Knabetjødn. Etter 300 m starter stien. Den krysser veien til Reinshommen hyttefelt og går opp Geiteryggen. Her kommer mesteparten av stigningen på turen med gradvis bedre utsikt over Knaben.

På toppen kan man se inn i den veldige Ørnehommen, før man fortsetter forbi Lille Knaben og kommer inn på den gamle veien til Knaben I. Herfra er det sti videre til Knaben Fjellcamp. Her står det tre gapahuker til fri, allmenn benyttelse. Kanoer til utlån etter avtale med Knaben Leirskole.

Stien videre øst for Bergetjødn gir flott utsikt før det bærer nedover til Knaben. Når man kommer inn på gamleveien er det flere muligheter å gå tilbake til Knaben. Man kan enten følge veien tilbake forbi Reinshommen hyttefelt. Da kan man gå innom Roma gruver. Alternativt kan man ta av ned en sti der man må krysse Knabeåna ved å hoppe fra stein til stein, noe som kan være krevende ved stor vannføring. Da kommer man ut ved den store driftsbygningen på Knaben.

Stiene er merka og skilta.

Kulturminner:
Gamla vaskeriet for Knaben II
Knaben kapell 
Benkehei gruver 
Bergetørn gruver 
Synnøves gruver 
Knaben I stemmen
Knaben I gruveanlegg 
Krigsminne 
Krigsminne
Litle Knaben gruveanlegg 
Litle Knaben vaskeri 
Ruben gruveanlegg
Ørnehommen gruver 
Geideryggjen gruveanlegg

Gradering: Middels
Lengde: 9,5 km
Stigning: 430 m

Sidekart