KYSTPERLA ROLIGHEDEN
VED ÅNA-SIRA

Vakre Åna-Sira ligger midt på fylkesgrensen som skiller Sørlandet fra Vestlandet. Lakseelva Sireåna deler tettstedet med om lag 200 innbyggere i to. I dette gamle kystsamfunnet fantes rekefabrikken Finny Sirevaag som så dagens lys i 1904, da som kombinert landhandel og fiskemottak. Konsernet Finny Sirevaag AS er Norges største produsent av ferske, pillede reker. På Rogaland sin side av elva finnes trekirka fra 1888 med om lag 150 sitteplasser. Her ligger også Åna-Sira Grensehandel, like ved riksvei 44/ Nordsjøveien.

Åna-Sira ligger i Magma Geopark (Unesco) som vitner om at det er et geologisk interessant område. De siste årene har stedet blitt et populært reisemål på grunn av de karakteristiske Brufjell-hulene. Ifølge geologer var fjellene her for millioner av år siden høyere enn Mt. Everest er i dag! Fjellene ble nedslitt av isbreene og magma kom til syne.

Å komme til Brufjellhulene samt Sandviga er en krevende tur på sti og det er dessverre ikke tilrettelagt for rullestol. Derimot skal man ikke undervurdere en tur fra den nedlangte barneskolen ved Midbø til blindveien stopper ved Roligheden. Rundturen på asfalt er 4,5 km. Det kan være en del trafikk til parkeringsplassen som tilhører Brufjell. Her finnes informasjonstavler og toalett.

Sidekart