HISTORISK VRAKDYKKING

Sertifiserte dykkere kan ha glede av å besøke krigsvraket D/S Gudrun like utenfor kysten av Flekkefjord. Dette tyske skipet ble angrepet av engelske fly i desember 1944. Det 70 meter lange skipet ligger mellom 12 og 47 meter under vann. Flekkefjord Dykkeklubb har en blåse som er festet i en av mastene på Gudrun så vraket er meget enkelt å finne. Det anbefales å bruke båt ut da det kan være strømninger i vannet.

Historien Hun hadde kastet loss i Tyskland med en last av sement og ammunisjon til den tyske okkupasjonsmakten i Norge. På denne reisen nordover ble hun eskortert av u-båter. Lasten kom heldigvis aldri til nytte. Skjebnen samt 5-6 allierte fly ville det annerledes. Den 10. desember 1944 angrep engelske mosquitofly skipet kraftig mens hun lå til ankers utenfor Abelsnes. Angrepet kom overraskende og det ble full panikk blant tyskerne som befant seg ombord skipet. Noen flyktet til land med lettbåter mens andre søkte dekning ombord mens angrepet varte.

Gudrun tok fyr under angrepet og ble liggende og brenne. Hun var også kraftig gjennomhullet etter all skytsen så hun tok inn vann. Hun ble etter angrepet dratt inn på grunnere vann hvor hun til slutt sank og ble liggende med mesteparten av skipet under vann. Slik ble hun liggende i 1 1/2 år til krigen var over, det var da et firma fra Oslo kjøpte Gudrun og skulle berge henne.

Mesteparten av sementen som var ombord ble losset og dumpet, noe hadde dog størknet så det lot seg ikke fjerne. Ammunisjonen ble også losset og dumpet på dypt vann utenfor Abelsnes. Det var mye lokal arbeidskraft involvert i dette prosjektet. Deretter ble mesteparten av skudd-skadene i skroget plugget for å hindre vann inntrengning.

Teksten er hentet fra: Dykkepedia (22.12.2017)

I prosessen med å få D/S Gudrun flytende igjen ble det sannsynlig benyttet tidligere trykkskrog fra ubåter. Under operasjonen kom Gudrun fri fra pontongene (flytebrygga) og sank til bunns hvor den ligger i dag.

D/S GUDRUN 

Lengde: 70 meter
Bredde: 11 meter
Tonnasje: 1485 BRT
Maskineri: Dampmaskin
Dykkedybde: 12-50 meter
Nivå: Fra OWD til Trimix

Bilde viser det dramatiske angrepet som engelske mosquitofly utførte mot D/S Gudrun 10. desember 1944.
Foto fra nettsiden til Flekkefjord Dykkerklubb

Foto: Tor Inge Leidland

Foto: Tor Inge Leidland

Sidekart