KYSTFORTET HITTERØY
– Hågåsen, Hidra

Med sin strategiske plassering har Hågåsen i Kirkehamn Hidras og kanskje landsdelens beste utsikt, og stedet er rikt på historie og gamle ruiner. Tyskerne hadde mye aktivitet her under andre verdenskrig, og over hundre soldater var utstasjonert her. Det var et stort slag her under Napoleonskrigene.  Historisk har Hågåsen også blitt brukt til vardebrenning.

Andre verdenskrig på Hidra

Før den tyske invasjonen under andre verdenskrig, var det norske marinesoldater stasjonert på Hidra. Fordi Norge kapitulerte for okkupantene, ble det ingen krigshandlinger på øya, og marinesoldatene forlot den.

Kort etter bygde tyskerne kystfortet Hitterøy. Etter hvert ble 100 tyskere forlagt på fortet på Hågåsen, der det var kommandosentral, sjefsbolig, offisers- og mannskapsforlegning, messe, lasarett, ammunisjonslagre, underjordiske ganger, kanonstillinger og luftskyts. Britiske fly ble skutt på fra fortet, men området ble ikke bombet.

Det var ingen biler på øya på den tiden. Veiene var bratte og smale, så hester var det viktigste transportmiddelet. Senere ble det anlagt vei for lastebiler og andre kjøretøyer.

Kilde: visitnorway.no (27.9.2017)

Det har blitt opprettet en kultursti på Hågåsen i 2017. Det er et hovedskilt om krigshistorien og flere andre skilt med bilder, anekdoter og fakta.

Se vakker dronefilm om Hidra og Hågåsen.

 

 

Ønsker du en minnerik overnatting på Hågåsen? Kunstner Solveig Egeland har produsert to enkle og fargerike hytter som står plassert på Hågåsen i sommerhalvåret. De er del av kunstinstallasjonen «Små hytter». Den rosa hytta heter «Nyperosa» og her er det mulighet for overnatting om du bestiller i god tid gjennom Hidra Skole. I den blå hytta «Havsula» kan du nyte nistepakken.

Overnatting: 
hidra.skole@flekkefjord.kommune.no

Sjøslag utenfor Hidra under Napoleonskrigen

Under Napoleonskrigen 1807-1814 kjempet Norge/Danmark på samme side som Napoleon, mot blant annet Sverige og England. På et tidspunkt utspant det seg et sjøslag rett utenfor Hidra. 

 

 

 

Den 11. september 1808 ble kystvernet på Hidra varslet gjennom det optiske telefrafsystem om at et britisk krigsskip var på vei mot land. Tretti mann fra kystvernet tok stilling på Kjellsnes for å stoppe fienden. Fra Lista kom det i tillegg forsterkninger på 150 mann i 12 båter. Slaget endte med at britene ble jaget til havs igjen.

Historien om dette sjøslaget er godt beskrevet i «Bygdebok for Hidra herred Bind 1» utgitt av Flekkefjord Historielag i 2014. Teksten er hentet fra informasjonstavla ved Hågåsen 2017.

Adkomst: Fra Flekkefjord kjører du Fv44 mot Hidra – fortsetter på Fv469 til Kvellandstrand. Her må du ta båten over og følge veien videre mot Kirkehamn på Fv908. Parkering ved veien inn til Ulland. Det er grusvei fra parkering og helt opp til fortet. Veien er stengt med bom for biltrafikk.

Sidekart