BARNEVANDRERSTIEN

Barnevandrerstien er 136 km lang og strekker seg over 7 etapper fra Kvinesdal i vest til Grimstad i øst. Turen er godt merket og har mange kulturminner underveis. På nettsiden barnevanding.no kan man finne etappekart, informasjon på tre språk og bilder. Vær oppmerksom på at det ble laget en film om barnevandringa i 2010 som heter «Yohan Barnevandrer». Morten Harket og Kris Kristoffersen hadde mindre roller i dette episke familie-eventyret som ble vist på norske kinoer.
Her kan du se trailer for filmen

«Barnevandringen oppstod i en landsdel hvor mennesker levde i generell fattigdom, mange i stor nød. Årsakene er sammensatte, men begrunnes gjerne med en uvanlig sterk befolkningsøkning i området, og gårder som stadig ble mindre. Flere familier i indre bygder vest på Agder måtte sende de eldste barna til Austlandet – Kristiansandsområdet og østenfor – for å arbeide. Her var gårdene gjennomgående større og menneskene mer velstående».

«Slik oppstod begrepet barnevandring. Barn som vandret var helt ned i 7 års-alderen, og på Austlandet arbeidet de med fjøsstell, matlaging, slåttonn, snekring og gjeting. Barna vandret mellom 15 og 20 mil, som oftest flere i samme følge. De dro hjemmefra i april og vendte gjerne ikke hjem igjen før i november. Fenomenet på Sørlandet er sannsynligvis unikt i Norge, og vedvarte frem til ca. år 1910. Da startet og utvandringene til Amerika».

Nyttige lenker:

Store Norske Leksikon
Etappe Årli i Kvinesdal til Snartemo i Hægebostad
Etappe Snartemo i Hægebostad til Konsmo i Audnedal på ut.no
Barnevandringssenteret på Konsmo

Tekst hentet fra barnevandring.no (27.9.2017)

Sidekart