ROFJELL rundtur

Denne turen går på sti med noen brattere stigninger opp gjennom åpent skogsterreng. Turen blir belønnet med flott utsikt, før du får en bratt nedstigning i et skar ned til Ro. Her ligger det spor etter gammel bosetning, både hustuft, kvernhustuft og buveg fra 1800-tallet. 
Stien starter i krysset der en tar inn siste bakken opp til Heddan gard.

Kulturminner:
Tuft etter bostning
Kvernhustuft

Gradering: Enkel
Lengde: 2,9 km
Stigning: 190 m

Sidekart