ELVESTIEN MELLOM
BIRKELAND OG SNARTEMO

Godt tilrettelagt turvei på vestsiden av Lygna mellom Bautaparken på Snartemo og Birkeland. Hele turen er ca 6 km en vei.

Parkering ved kommunehuset eller Bautaparken.

Kulturminner:
Snartemosverdet 
Urestadvegen

Gradering: Middels
Lengde: 6,1 km

Sidekart