DÅSTØL

Dåstøl er utgangspunkt for tre stier.
En parkeringsplass er nylig opparbeidet
og stiene er nylig merket og skiltet.

Fra Dåstøl kan du gå fine turer i tre retninger: 

  • Sørover går du langs Stavvatnet og kommer til Stø med båthus og frisk sjøluft. Denne stien var viktig for folk i gamle dager og det er gjort mye arbeid med den. Den gamle stien gikk øst for vannet, her måtte de bære likkistene og delvis fire de opp fjellsida for å få de ut til Kirkhamn på Hidra.
  • Østover følger du veien 0,5 km og tar av inn på stien til Fidsel. Her går du langs en bekk som hadde flere bekkekverner i gamle dager.
  • Vestover går du opp ei bratt li til Polland og videre på en gammel kjerrevei til Åsnes. Dette var skolevei fra gammelt av.

Fra Åsnes går det sti videre til en vede og Kilen ved Berefjord. Fra Fidsel går det stier videre til Gården Li, Kjørsfjell og Itland.

Kulturminner:
Stavvatnet – hendelse 
Pollan – tufter etter to gardsbruk 
Mellom Bragedalen og Sagedalen – gravminne 
Åsnesåna – rester etter flere hellere

Gradering: Middels
Lengde: Ca 10 km (tur/retur)

Sidekart