VANSERUNDEN

- Straumen, Maberg og Kviljo

Middels lang tur i flott natur.

Gradering: Middels
Avstand: 21 km
Stigning: 230 m
Underlag: Grus- og asfaltveier
Trafikk: Lite trafikk, et parti på FV43 med noe trafikk

Fra Hanesund går turen inn langs Helvikfjorden og forbi Straumen. Sving til høyre mot Hetland langs Prestvannet. Til høyre etter Vanse skole opp bakkene mot Tomstad. Ta til venstre mot Maberg, kryss over mot Østhassel og videre mot travbanen på Nesheim. Følg grusveien over Kviljo og ta til venstre ved Hananger over hovedveien og opp mot Grimsby. Til høyre ut på Fv43 til Kjørrefjord, ta inn mot Åpta, over Øyvollbrua og tilbake til Hanesund.

Sykkelkart for Farsund

Sidekart