SLEVDALSVANN

Unik våtmark med stor takrørforekomst. Viktig habitat for trane, rikser, kjerrhauker, gresshoppesanger og sivsanger. To observasjonstårn, ypperlig for nattsangerutflukter.

Våtmarksområdet er nylig restaurert og apparbeidet med parkering og gruslagt turvei inn til to observasjonstårn.

Adkomst: 0,5 km på gårdsvei og gruslagt sti fra parkeringsplass ved Villaveien på Borhaug. Ved Borhaug skole tar man opp Skolebakken. Til høyre inn Villaveien, parkering etter 70 m.

Villaveien har kan man også komme til fra Nordveien mellom Borhaug og Ore. 400 m inn Villaveien kommer man til parkeringsplassen.

Sidekart