SELLEGROD

Sellegrod er et naturreservat med Norges sørvestligste forekomst av alm og lindeskog. Området ligger i en bratt fjellside ned mot fjorden.  Det rike fuglelivet domineres av spetter. Kattugle og spurvefugler kan også observeres. Den gamle hovedveien til Åpta går gjennom reservatet.

Adkomst: Følg FV465 fra Farsund mot Åpta. Parkering ved bunnen av Ravneheitunellen. Her tar man av inn mot Bjørnestad.

Sidekart