LISTA FYR

Fuglestasjon og knutepunkt for trekkfugler. Norges mest artsrike fuglelokalitet med over 330 arter registrert. I Norges flotteste sjøfuglbu kan man sitte tørr og varm i all slags vær og følge med på sjøfugltrekket. Lista fuglestasjon holder til her.

Adkomst: Lista fyr er skiltet fra Farsund og Vanse. Følg FV43.

Sidekart